dimarts, 13 de desembre de 2011

El circo de las mariposas


Endinsant-nos un poquet més en el tema de l’atenció a la diversitat a través del cooperativisme i centrant-nos, de nau, amb Pere Pujolas, aquest proposa una metodologia útil per a potenciar el treball en grup. La  qual desenvolupa valors com la tolerància, respecte,  cooperació, així com la mateixa participació de tots els membres del grup, amb la seua finalitat última de millorar la pràctica educativa d’aquells que participen en ella, tant d’alumnes com de professors.

Adentrándonos un poco más en el tema de la atención a la diversidad a través del cooperativismo y centrándonos, de nuevo, con Pere Pujolas. Éste propone una metodología útil para potenciar el trabajo en grupo. Esta metodología desarrolla valores como la tolerancia, el respeto, la cooperación, así como la participación por igual de todos los miembros del grupo, con su finalidad última de mejorar la práctica educativa de aquellos que participan en ella, tanto por parte de los alumnos, como de los profesores.

Per a que entengueu millor de que tracta, us deixe un vídeo com a metàfora, anomenat “El circo de las mariposas” on si l’analitzem podem veure clarament quin rol exerceix cada un i com s’atén a esta diversitat a través del treball en grup.

Para que entendais mejor de qué trata, os dejo un vídeo como metáfora, llamado "El circo de las mariposas" donde si lo analizamos podemos observar claramente que rol ejerce cada uno y cómo se atiende a la diversidad a través del trabajo en grupo.

Espere que reflexioneu al respecte i que ho apliqueu com a docents en el dia a dia!

¡Espero que reflexiones al respecto y que lo apliques en vuestra labor docente!

Per últim donar les gràcies a Kike Poveda. Per oferir-nos com a exemple del cooperativisme, aquest enllaç i per tant, la seua participació en aquest bloc!

Por último dar las gracias a Kike Poveda. Por ofrecernos como ejemplo del cooperativismo, este enlace y por tanto, ¡su participación en el blog!

2 comentaris: