dilluns, 21 de novembre de 2011

Tècnica de la tortuga / Técnica de la tortuga


És una tècnica dissenyada per Schneider i Robin que pretén, partint de l’analogia de la tortuga, ensenyar al xiquet a replegar-se en una closca imaginaria quan no siga capaç de controlar les seues rabietes o no siga capaç de calmar-se darrere un empipament.

Es una técnica ideada por Schneider y Robin que pretende, a través de la analogía con la tortuga, enseñarle al niño a replegarse en un caparazón imaginario cuando no sea capaz de controlar sus rabietas o no sea capaz de calmarse tras un enfado.

Encara que és de base conductista i en el sistema educatiu hauríem d'apostar més per les teories constructivistes, és una tècnica molt eficaç per a l'educació infantil i primer cicle de primària.

Aunque es de base conductista y en el sistema educativo deberíamos apostar más por las teorías constructivistas, es una técnica muy eficaz para la educación infantil y primer ciclo de primaria.

Aquesta parteix d'un conte que hem de presentar al nen o nena, o fins i tot al grup-classe, a mode de joc.

Ésta parte de un cuento que debemos presentar al niño o niña, o incluso al grupo-clase, a modo de juego.

Per adquirir el conte i més instruccions sobre la mateixa, he trobat el següent arxiu on està tot molt bé explicat:

Para adquirir el cuento y más instrucciones sobre la misma, he encontrado el siguiente archivo dónde está todo muy bien explicado:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada