dilluns, 3 d’octubre de 2011

Educar en 2 años / Educar en 2 anys

Per a aquest cap de setmana, em vaig llogar de la biblioteca d’educació (de la Universitat d’Alacant) un llibre que em va cridar l’atenció.


Es diu Educar en el aula de 2 anys. Està escrit per Paloma Sainz de Vicuña i l’editorial es Graó.


Para este fin de semana, cogí de la biblioteca de educación (de la Universidad de Alicante) un libro que me llamó la atención.


Se llama Educar en el aula de 2 años. Está escrito por Paloma Sainz de vicuña y de la editorial Graó.


Aquest llibre proposa una metodologia per educadors i Mestres de l’aula de 2 a 3 anys basat en quatre pilars: El disseny de l’ambient (aula, espais comuns, mobiliari, materials, etc.); les relacions personals (com la família, entre iguals, amb cada nen i nena); la vida quotidiana i, finalment, l’organització d’activitats que combinen el xicotet grup amb el joc lliure dels xiquets i xiquetes (jocs simbòlics, jocs de construcció, el rogle, el taller de plàstica, psicomotricitat, etc.).


Este libro propone una metodología para educadores y maestros de las aulas de 2 a 3 años basada en cuatro pilares: el diseño del ambiente (aula, espacios comunes, mobiliario, materiales, etc.); las relaciones personales (con las familias, entre iguales, con cada niño y niña); la vida cotidiana y, finalmente, la organización de actividades que combinen el pequeño grupo con el juego libre de los niños y niñas (juego simbólico, juego de construcción, el corro, taller de plástica, psicomotricidad, etc.). 


Considera l’autora que el joc deu ocupar un lloc primordial i que les activitats en xicotet grup permeten una atenció individualitzada i una millor resposta a les característiques d’aquesta edat.


Considera la autora que el juego debe ocupar un lugar primordial y que las actividades en pequeño grupo permiten una atención individualizada y una mejor respuesta a las características de estas edades


El contingut que encontrem en l’interior:
Contenido que encontramos en el interior son:

1. ¿Cómo son los niños y niñas de 2 a 3 años?
2. La escolarización actual.
3. El diseño del ambiente.
4. Las relaciones personales.
5. La vida cotidiana.
6. Las actividades.
7. Conclusiones. 

He decidit compartir-ho amb vosaltres perquè m’ha resultat molt interesant tot el que l’autora deia. L’idea central, que l’autora intenta mostrar, es oferir una sèrie de Claus per a millorar la practica educativa en aquesta edat. A més, com ho fa a través d’imatges i una explicació molt clara i senzilla, el llibre es molt ràpid de llegir.

He decidido compartirlo con vosotros/as porqué me ha resultado muy interesante todo lo que la autora decía. La idea central, que la autora intenta mostrar, es ofrecer una serie de claves para mejorar la práctica educativa en esta edad. Además, como lo hace a través de imágenes y una explicación muy clara y sencilla, el libro es muy rápido de leer.


Us anime a que li dediqueu una estona perquè molts recursos i exemples podrien utilitzar-se no sols en aquestes edats, sinó en tota l’etapa d’escolarització infantil.

Os animo a que le dediquéis un ratito porqué muchos de los recursos y ejemplos podrían utilizarse no solo en estas edades, sino en toda la etapa de escolarización infantil.

Espere que us agrade tant com a mi!
¡Espero que os guste tanto como a mí!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada