dilluns, 26 de setembre de 2011

Cupones de la casa / Cupons de la llar

Quadre de doble entrada (El que tenia jo el curs pasat)
El treball conjunt de les famílies amb els docents, en l’educació infantil, és important per a poder dur endavant una sèrie de accions educatives. Les Mestres i els Mestres, solem informar i sol·licitar l’ajuda dels pares per a què col·laboren i es senten responsables en el procés educatiu dels seus fills/illes. I així, aquests, perceben una mateixa línia d’acció entre els adults que li rodegen.

El trabajo conjunto de las familias con los docentes, en educación infantil, es importante para poder llevar a cabo una serie de acciones educativas. Para ello, las maestras y maestros, solemos informar y solicitar la ayuda de los padres para que colaboren y se sientan responsables en el proceso educativo de sus hijos/as. Y así éstos perciban una misma línea de acción entre los adultos que le rodean.

Entre aquestes línies d’acció, una de les activitats més importants és “Els cupons de la llar”. Es tracta d’uns cupons (amb diferents accions) que s’entreguen a les famílies. Els treballen, junt amb les infants, fins que aquests els encalcen i interioritzen. Tant des de cada com des de l’escola (treball conjunt).

Entre esta línea de acción, una de las actividades más importantes son “los cupones de casa”. Se trata de unos cupones (con diferentes acciones) que se entregan a las familias. Los trabajan, junto con los niños, hasta que éstos los alcanzan e interiorizan. Tanto desde casa como desde la escuela (trabajo conjunto).


Per a fer aquesta activitat, primer deu explicar-se una metodologia de treball a les famílies, per a que tothom treballe de la mateixa manera i els xiquets perceben eixa mateixa línia d’accions. Es tracta, doncs, de fer una reunió prèvia i explicar els següents apartats (s’aconsella):

  1. Insistir en la importància que té per a un xiquet/a superar un cupó.
  2. Es demana a les famílies que valoren cada satisfacció i alien als xiquets per a que s’interesse per aconseguir més cupons.
  3. Els cupons no estan ordenats per grau de dificultat. Cada xiquet anirà abonant aquell que més l’interesse o haja aconseguit.
  4. El xiquet portarà aquells cupons que haja aconseguit, durant l’any, a classe. 
  5. S’establirà un moment de l’assemblea (en un únic dia de la setmana, per exemple, els divendres) i es comprovaran que els xiquets han aconseguit l’acció correctament.

El control dels cupons es realitzarà mitjançant un quadre de doble entrada en el que figuraran els noms (o una fotografia) i els cupons de cada nivell.

El premi dels cupons al superar els cupons corresponents al nivell, se’ls concedirà, als xiquets o xiquetes, un premi en reconeixement de l’esforç realitzat. (Per exemple un trofeu, una medalla o un diploma).

Para ello, primero debe explicarse una metodología de trabajo a las familias, para que todos trabajen de la misma manera y los niños perciban esa misma línea de acción. Se trata, pues, de hacer una reunión previa y explicar los siguientes apartados (se aconseja):


  1. Hacer hincapié en la importancia que tiene para el niño superar un cupón. 
  2. Se pide a las familias que valoren cada logro y alienten a los niños/as para que se interese por conseguir más cupones.
  3. Los cupones no están ordenado por grado de dificultad. Cada niño irá abordando aquel que más le interese o haya alcanzado.
  4. El niño traerá aquellos cupones alcanzados, durante el año, a la clase.
  5. Se establecerá un momento de la asamblea (en un único día de la semana, por ejemplo, los viernes) y se comprobara que el niño ha alcanzado esa acción correctamente.
El control de los cupones se realiza mediante un cuadro de doble entrada en el que figuran el nombre de los niños (o una fotografía) y los cupones de cada nivel. 


El premio de los cupones. Al superar todos los cupones correspondientes al nivel se le concede a los/as niños/as un premio en reconocimiento al esfuerzo realizado. (Por ejemplo, un trofeo, una medalla o un diploma).

I després de fer una breu explicació de com s’ha de treballar aquests cupons, us deixe “els cupons de la llar” que m’he dissenyat jo per aquest curs. ¡Espere que us agraden”

Y después de una breve explicación de cómo se trabajan estos cupones, os dejo los “cupones de la casa” que me he diseñado yo para este año. ¡Espero que os gusten!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada