dijous, 29 de setembre de 2011

Más normas / Més normesNormes de classe extretes del següent enllac:
Normas de clase extraídas del siguiente enlace:

http://infantil20.com/imagenes-de-normas-de-clase

Normas clase / normes classe

Per avui us deixe amb una activitat de gruo que segurament us haureu plantejat tots i totes en realitzar, en aquest primer període d’adaptació. Es tracta de comentar amb els infants – Què ens molesta de la classe? És a dir, suggerir una sèrie de normes que deuríem complir durant el curs escolar, per a ser uns bons companys i bones companyes. Un cop tenim una primera “pluja d’idees” exposades pels propis infants, les repassarem i elegirem, entre tots, aquelles que considerem més importants. El primer pas per dur-ho endavant deu ser, que els xiquets/etes i mestres deuen comprometes a complir-les per a aconseguir el resultat desitjat, com indicàvem més a dalt, ser una bona classe i evitar allò que ens molesta. (Aquest “contracte” estaria basat en l’aplicació d’aula “contractes de contingència” dels quals ens parla Woolfolk i McCune, en la teoria del condicionament operant). Para hoy os dejo con una actividad de grupo que seguramente os habréis planteado todos y todas en realizar, en este primer periodo de adaptación. Se trata de comentar con los peques ¿Qué nos molesta de la clase? Es decir, sugerir una serie de normas que deberíamos llevar a cabo durante el curso escolar, para ser unos buenos compañeros y compañeras. Una vez tengamos una primera “lluvia de ideas” expuestas por los propios niños, las repasaremos y escogeremos, entre todos, aquellas que consideramos más importantes. Para ello, los niños y maestros deberían comprometerse a cumplirlas para conseguir el resultado deseado, como indicábamos más arriba, ser una buena clase y evitar aquello que nos molesta. (Este “contrato” estaría basado en la aplicación de aula “contratos de contingencia” de los cuales nos hablaban Woolfolk y McCune, en la teroría del condicionamineto operante). 


Una vegada elegides les normes, deuríem explicar i fer entendre als infants perquè és interessant complir-les, així com recordar-les quant algú les incomplisca. 

-El resultat? Digueu-m’ho vosaltres mateix si ho porteu a terme… Jo personalment, he comprovat que funciona! 


Una vez elegidas dichas normas, deberíamos explicarlas y hacer comprender a los niños y niñas porqué es interesante cumplirlas, así como recordarlas cuando alguien no las cumple. 

¿El resultado? Decírmelo vosotros mismos si lo lleváis a la práctica… yo personalmente, he comprobado que ¡funciona! 

Normas clase elaboradas por la revista Maestra Infantil


dilluns, 26 de setembre de 2011

Cupones /cupons

Després de l'entrada dels "cupons de la llar", he buscar a vore si hi havia semblants a la ret i he trobat els següents:

Después de la entrada de "los cupones de la casa", he buscado a ver si había algo al respecto en la red y he encontrado los siguientes:

3-4 años

5 años


Cupones de la casa / Cupons de la llar

Quadre de doble entrada (El que tenia jo el curs pasat)
El treball conjunt de les famílies amb els docents, en l’educació infantil, és important per a poder dur endavant una sèrie de accions educatives. Les Mestres i els Mestres, solem informar i sol·licitar l’ajuda dels pares per a què col·laboren i es senten responsables en el procés educatiu dels seus fills/illes. I així, aquests, perceben una mateixa línia d’acció entre els adults que li rodegen.

El trabajo conjunto de las familias con los docentes, en educación infantil, es importante para poder llevar a cabo una serie de acciones educativas. Para ello, las maestras y maestros, solemos informar y solicitar la ayuda de los padres para que colaboren y se sientan responsables en el proceso educativo de sus hijos/as. Y así éstos perciban una misma línea de acción entre los adultos que le rodean.

Entre aquestes línies d’acció, una de les activitats més importants és “Els cupons de la llar”. Es tracta d’uns cupons (amb diferents accions) que s’entreguen a les famílies. Els treballen, junt amb les infants, fins que aquests els encalcen i interioritzen. Tant des de cada com des de l’escola (treball conjunt).

Entre esta línea de acción, una de las actividades más importantes son “los cupones de casa”. Se trata de unos cupones (con diferentes acciones) que se entregan a las familias. Los trabajan, junto con los niños, hasta que éstos los alcanzan e interiorizan. Tanto desde casa como desde la escuela (trabajo conjunto).


Per a fer aquesta activitat, primer deu explicar-se una metodologia de treball a les famílies, per a que tothom treballe de la mateixa manera i els xiquets perceben eixa mateixa línia d’accions. Es tracta, doncs, de fer una reunió prèvia i explicar els següents apartats (s’aconsella):

  1. Insistir en la importància que té per a un xiquet/a superar un cupó.
  2. Es demana a les famílies que valoren cada satisfacció i alien als xiquets per a que s’interesse per aconseguir més cupons.
  3. Els cupons no estan ordenats per grau de dificultat. Cada xiquet anirà abonant aquell que més l’interesse o haja aconseguit.
  4. El xiquet portarà aquells cupons que haja aconseguit, durant l’any, a classe. 
  5. S’establirà un moment de l’assemblea (en un únic dia de la setmana, per exemple, els divendres) i es comprovaran que els xiquets han aconseguit l’acció correctament.

El control dels cupons es realitzarà mitjançant un quadre de doble entrada en el que figuraran els noms (o una fotografia) i els cupons de cada nivell.

El premi dels cupons al superar els cupons corresponents al nivell, se’ls concedirà, als xiquets o xiquetes, un premi en reconeixement de l’esforç realitzat. (Per exemple un trofeu, una medalla o un diploma).

Para ello, primero debe explicarse una metodología de trabajo a las familias, para que todos trabajen de la misma manera y los niños perciban esa misma línea de acción. Se trata, pues, de hacer una reunión previa y explicar los siguientes apartados (se aconseja):


  1. Hacer hincapié en la importancia que tiene para el niño superar un cupón. 
  2. Se pide a las familias que valoren cada logro y alienten a los niños/as para que se interese por conseguir más cupones.
  3. Los cupones no están ordenado por grado de dificultad. Cada niño irá abordando aquel que más le interese o haya alcanzado.
  4. El niño traerá aquellos cupones alcanzados, durante el año, a la clase.
  5. Se establecerá un momento de la asamblea (en un único día de la semana, por ejemplo, los viernes) y se comprobara que el niño ha alcanzado esa acción correctamente.
El control de los cupones se realiza mediante un cuadro de doble entrada en el que figuran el nombre de los niños (o una fotografía) y los cupones de cada nivel. 


El premio de los cupones. Al superar todos los cupones correspondientes al nivel se le concede a los/as niños/as un premio en reconocimiento al esfuerzo realizado. (Por ejemplo, un trofeo, una medalla o un diploma).

I després de fer una breu explicació de com s’ha de treballar aquests cupons, us deixe “els cupons de la llar” que m’he dissenyat jo per aquest curs. ¡Espere que us agraden”

Y después de una breve explicación de cómo se trabajan estos cupones, os dejo los “cupones de la casa” que me he diseñado yo para este año. ¡Espero que os gusten!divendres, 23 de setembre de 2011

Tardor / OtoñoAvui comença la tardor! (encara que normalment comença el 21, aquest any per ser més aproximats, s’ha determinat fer-ho el 23). És per això, que li dediquem l’entrada d’avui per a donar-li la BENVINGUDA!


¡Hoy empieza el otoño! (aunque normalmente suele empezar el 21, este año para ser más aproximados, se ha determinado hacerlo el 23). Es por eso que, dedicamos el día de hoy para darle la ¡BIENVENIDA!

Amb l’entrada d’aquesta nova estació podem introduir, a través d’una programació o Unitat didàctica, les característiques més rellevants d’aquesta. Entre elles, podríem ressaltar els fruits d’aquesta època, els canvis més significatius del paisatge, parlar de la castanyera, etc. I com que es un fet prou observable a partir d’aquesta setmana, seria interesant que els xiquets i xiquetes feren una eixida al parc més prop de l’escola i experimentaren els canvis a través de la observació i descobriment. També que proven els aliments, que facen murals amb les fulles caigudes dels arbres i aprofitar per explicar el per què d’aquest succés. Si necessiteu materials com són poesies, activitats ja elaborades amb els materials corresponents u altres, a la ret hi ha molts recursos per a educació infantil sobre aquesta temàtica, sols heu de escriure “Tardor” en qualsevol cercador i trobareu una gran quantitat i varietat de recursos didàctics al respecte.


Con la entrada de esta nueva estación podemos introducir, a través de una programación o Unidad didáctica, las características más relevantes de ésta. Entre ellas, podríamos resaltar las frutas típicas de esta época, los cambios más significantes del paisaje, hablar de la castañera, etc. Y como es un hecho bastante observable a partir de esta semana, sería interesante que el niño o niña hicieran una salida al parque más cercano a la escuela y experimentar los cambios a través de la observación y el descubrimiento. También que prueben los alimentos, que hagan murales con las hojas caídas de los árboles y aprovechar esto último para explicar el porqué de este suceso. Si necesitáis materiales como las poesías, actividades ya elaboradas con los materiales correspondientes u otros, en la red hay muchos recursos para educación infantil sobre esta temática, solo tenéis que escribir “Otoño” en cualquier buscador y encontrareis una gran cantidad y variedad de recursos didácticos al respecto.

Com traballaríeu o què teniu pensat fer per a treballar la tardor a classe? Deixa'ns el teu comentari!
¿Cómo trabajaríais o qué tenéis pensado hacer para trabajar el otoño en clase? ¡Déjanos tu comentario!

dimecres, 21 de setembre de 2011

Dia Mundial contra el AlzherimerEl 21 de setembre es celebra el dia mundial del Alzheimer, data elegida per l'Organització Mundial de la salut i la Federació Internacional de Alzheimer. El propòsit d'aquesta commemoració es donar a conèixer la malaltia i difondre informació al respecte, sol·licitant el recolzament i la solidaritat de la població en general, d'institucions i organismes oficials.

El 21 de septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer. El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en general, de instituciones y de organismos oficiales.

Poesia "Pissiganya"

L’any passat, una companya de l’escola, estava treballant poesia amb els seus alumnes de 5 anys. La qual cosa em va aparèixer molt interessant. A més de conèixer certs poemes o poesies més conegudes, va animar als alumnes a fer xicotets poemes inventats. (Sempre tenint en compte que s’estaven iniciant en la lecto-escriptura).

El año pasado, una compañera de la escuela, estaba trabajando la poesía con sus alumnos de 5 años. El hecho de trabajar la poesía y la forma en que lo hacía me pareció muy interesante. Ya que, además de conocer ciertos poemas y poesías conocidas, animó a sus alumnos a escribir las suyas propias. (Siempre teniendo en cuenta que se encontraban en sus inicios de lecto-escritura).Be, doncs avui he descobert que hi ha una pàgina web anomenada “Pissiganya” on arrepleguen poesies fetes per infants a l’escola. És a dir, els xiquets i xiquetes són els propis poetes d’esta web. Si esteu interessats en publicar els poemes dels vostres infants i que siguen coneguts, aquesta és l’adreça: www.Pissiganya.cat

Bien, pues hoy he descubierto que hay una página web que se llama “Pissiganya” donde recogen poesías elaboradas por los niños de la escuela. Es decir, los niños y niñas son los propios poetes de esta web. Si estáis interesados en publicar los poemas de vuestros alumnos y que sean conocidos, esta es la dirección: www.Pissiganya.cat

Vista de la web (es en català)


Feu-li una ullada perquè mereix la pena!
¡Darle un vistazo porqué merece la pena!

dimarts, 20 de setembre de 2011

Pluja / Lluvia


Avui us deixe una manualitat molt fàcil de fer. Explicada visualment a través de les següents imatges. Per a realitzar-la, els materials necessaris són:

- Fil.
- Pegament.
- Cartolina de colors.


Hoy os dejo una manualidad muy fácil de hacer. Explicada visualmente a través de las siguientes imágenes. Para ello, los materiales que necesitamos son:

- Hilo.
- Pegamento.
- Cartulina de colores.

El primer que s’ha de fer es retallar les cartolines en forma de gotes d’aigua (simètricament) i doblar-les per la mitat (com apareix a la imatge) Després unir unes amb altres i apegar el fil al darrere. Per últim, dibuixar un núvol i enganxar els fils en el núvol.

Lo primero que se tiene que hacer es recortar las cartulinas en formes de gotas de agua (simétricamente) y doblarlas por la mitad (como aparece en la imagen) Después unir unas con otras y pegar los hilos detrás. Por último, dibujar la nube y enganchar los hilos en la nube.


Espere que us agrade!  /  ¡Espero que os guste!

dissabte, 10 de setembre de 2011

Estimulació Temprana / Estimulación tempranaSupose que coneixereu o abreu sentit parlar dels " Bits d'intel·ligènica".

Els bits d'inteligència o targetes d'informació visual són unitats de informació molt concretes, les quals es presenten als infants en forma d'estímul. El material gràfic és un estímul visual, però en la seua pràctica, ve sempre acompanyat d'un estímul educatiu, que consisteix en anunciar en veu alta el que representa.

Supongo que concocéis o habréis escuchado hablar de los "bits de inteligencia".
Los bits de inteligencia o tarjetas de información visual son unidades de información muy concretas, las cuales se presentan a los niños en forma de estímulo.

Normalment venen determinats per diferents categories, com per exemple, les banderes d'un país, tipus d'insectes, mitjans de transport, etc. I solen ser entre 10 i 12 imàtges les recomanables per a infants.


Normalmente vienen determinados por diferentes categorías, por ejemplo, las banderas de un país, tipos de insectos, medios de transporte, etc. Y suelen ser entre 10 y 12 imágenes las recomendadas para infantil.

Es important saber que no es tracta de fer que els xiquets s'ensenyen directament cada una de les imatges que veuen i asociar-les al seu significat, sinó que estem estimualnt les àrees cerebrals de la vista i l'oida, per a futurs aprenentatges.

Es importante saber que no se trata de hacer que los niños se aprendan directamente cada una de las imágenes que observan y asociarlas a su significado, sino que estamos estimulando las áreas cerebrales de la vista y del oído, para sus futuros aprendizajes.

Em sembla un recurs molt interesant, sobretot, per a la primera etapa d'educació Infantil. I podem trobar-los en publicacions d'editorials com son: Edelvives, EDEBE, Bruño, Everest, EDIBA i altres.

Me parece un recurso muy interesante, sobretodo, para la primera etapa de educación infantil. Y podemos encontrarlos en publicaciones de editoriales tales como: Edelvives, EDEBE, Bruño, Everest, EDIBA y otras.

Si voleu saber-ne més al respecte, us presente un llibre relacionat amb la temàtica i que està molt complet:

Si queréis aprender más al respecto, os presento un libro relacionado con la temática y que está muy completo: 

EL MÉTODO DE LOS BITS DE INTELIGENCIA
VÍCTOR ESTALAYO Y ROSARIO VEGA
Editado pro Edelvives


 Presentación 
¿Es posible que un niño desde el primer año de vida conozca un cuadro de Velázquez? No sólo es posible, sino que además, y esto es lo más importante del método, al niño le apasiona.

Tres aspectos se afrontan en el libro: Fundamento del método, categorías de los Bits de Inteligencia y metodología de trabajo.

El gran objetivo del método es introducir a los niños en el mundo del aprendizaje fácil y divertido, sobre todo a los alumnos de primeras edades. La escuela infantil es la gran aportación de la propuesta ya que el método de los Bits de Inteligencia se ha llevado a la práctica fundamentalmente en el ámbito de la familia.

El arte, el mundo natural, la música, la fantasía son algunos de los aspectos que utiliza el método para crear aficiones, estimulación del aprendizaje y destreza para la gestión de datos en la memoria.


 
A continuació us motre un enllaç d'un video per veure el funcionament dels "Bits d'inteligència":

A continuación os muestro un enlace de un video para ver el funcionamiento de los "Bits de inteligencia":


 

divendres, 9 de setembre de 2011

Formules de triar sorts / Formulas de echar suertes


Seguint  amb la proposta de María de penjar refranys o dites populars, avui us adjunte uns dedicats triar sorts...
Siguiendo con la propuesta de María de colgaros refranes o dichos populares, hoy os adjunto unos dedicados echar suertes...

Manita tuerta,
llaman a la puerta,
si no me la das
a la calle te vas.
***
Pan y tomate,
para que no te escapes.
Pan y tocino,
para que vengas conmigo.
***
Pito pito, colorito,
¿Dónde vas tú tan bonito?
A la era verdadera,
pin, pon, fuera.
***
En un café se rifa un pez,
al que le toque el tres,
uno, dos y tres.
***
Un avión japonés,
¿cuántas bombas tira al mes?
Una, dos, y tres.
***
En un café se rifa un gato,
al que le toque el cuatro,
uno, dos, tres y cuatro.
***
En la casa de Andrés
todos cuentan hasta tres.
Uno, dos y tres.
***
En la casa de Renato
todos cuentan hasta cuatro.
Uno, dos, tres y cuatro.
***
En la casa de Francisco
todos cuentan hasta cinco.
Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
***
En la casa de Espinete
todos cuentan hasta siete.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
En la casa de Pinocho
todos cuentan hasta ocho:
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
***
A la vuelta de mi casa,
me encontré con Pinocho,
y me dijo que contara
hasta ocho.
Pin, uno, pin, dos, pin, tres,
pin, cuatro, pin, cinco, pin, seis,
pin, siete, pin, ocho.
***
Pin, pin, San Agustín,
la meca, la seca, la tortoleca.
El hijo del rey pasó por aquí
comiendo maní,
a todos les dio menos a mí;
la gallina encluecada
puso un huevo en la granada,
puso uno, puso dos,
puso tres, puso cuatro,
puso cinco, puso seis,
puso siete, puso ocho, pan y bizcocho
para el burro mocho,
palos con palos para los caballos
tuturutú para que salgas tú.
***
Ta te tí,
suerte para ti,
chocolate con maní
Ta te tí
suerte para mí,
si no es para mí
será para ti,
ta te ti….
***
Una doli tuá
de la limentuá
osofete colorete
una doli tuá…
Pisa pisuela
color de ciruela,
vía vía o este pie,
no hay de menta ni de rosa
para mi querida esposa
que se llama doña Rosa.

dijous, 1 de setembre de 2011

El període d'adaptació / El periodo de adaptación

El període d'adaptació contat per Marta, en el seu bloc:
El periodo de adaptación contado por Marta, en su blog:Em sembla molt interesant la forma en què ho conta. Fa una molt bona explicació de la temàtica i es per això que volia compartir-ho amb vosaltres.

Me parece muy interesante la forma de contarlo. Hace una muy buena explicación de la temática y es por eso que quería compartilo con vosotros.