divendres, 12 d’agost de 2011

Safata de peper reciclat / Bol de papel reciclado

Us presente a Pablo, un xiquet de 5 anys, que ens ensenyarà a fer una manualitat utilitzant paper reciclat. Aquesta manualitat és una safata de paper.

Os presento a Pablo, un niño de 5 años, que nos enseñará a realizar una manualidad utilizando papel reciclado. Esta manualidad es un bol de papel.


Materials necessaris:                                            Materiales necesarios:
-          Paper de periòdic.                                               Papel de periódico.
-          Dues safates de vidre o plàstic.                           Dos bols de vidrio o plástico.
-          Cola blanca.                                                        Cola Blanca.
-          Aigua.                                                                 Agua.

Procediment:
El primer que hem de fer és esgarrar, dos full aproximadament del periòdic, en xicotets trossets que anirem deixant a un costat tots junts. Una vegada tenim aquest pas fet, utilitzarem la resta de materials prèviament preparats: l’aigua i la cola blanca mesclats dins d’una safata i l’altra safata com a motle per a la nostra manualitat.


Procedimiento:
Lo primero que tenemos que hacer es esgarrar, dos hojas aproximadamente de un periódico, en pequeños trozos que iremos dejando en un lado todos juntos. Una vez realizado este paso, utilizaremos el resto de material (previamente preparado): El agua y la cola blanca mezclados en uno de los bols y el otro bol tenerlo a mano porqué lo utilizaremos a modo de molde para nuestra manualidad.

El segon pas serà remullar cada paper en l’aigua i cola; i després col·locar-lo en la safata de model. Anirem posant paperets en funció de la necessitat i grossor que desitgem (almenys tres capes de paper).

El segundo paso será remojar cada trozo de papel en el nuevo líquido (obtenido de la mezcla de cola y agua) e ir colocándolo en el bol-modelo. Iremos colocando papeles en función de la necesidad y grosor que deseemos (alumnos tres capas de papel).

Una vegada tenim la forma desitjada, traurem el conjunts de paperets de la safata (Amb molta cura!!) i ho deixarem eixugar al sol, almenys un dia sencer. (No oblideu aquest pas o quedarà apegat a la safata i no podreu extraure-ho).

Una vez tengamos la forma deseada, sacaremos el conjunto de papeles del bol (¡con mucho cuidado!) y lo dejaremos secar al sol, al menos 24 horas. (No olvidéis este paso o quedará pegado al bol y ¡no podréis sacarlo!)

Una vegada sec, utilitzarem colors de tempera per a decorar-lo i tindrem així una safata per a deixar arracades, les claus de casa, llepolies o qualsevol altra cosa... d’una forma graciosa i divertida!


Por último, una vez seco, utilizaremos colores de tempera para decorarlo  y así conseguiremos un “cuenco” para dejar pendientes, llaves, gominolas o cualquier otra cosa…¡de una manera graciosa y divertida!

1 comentari: