divendres, 3 de juny de 2011

Visita d'un guàrdia urbà / Visita de un policía

Ensenyar qualsevol activitat, a través de la pròpia realitat, sempre és més gratificant per als alumnes. I per tant, més pròxim a un aprenentatge significatiu (principi metodològic de la teoria constructivista). A més, podem comprovar com, a vegades, buscar ajuda per dur endavant les activitats pensades pot ser molt fructífer. En aquest cas, vam sol·licitar l’ajuda d’un guàrdia urbà per que ens contara en que consistia el seu treball. I ens va sorprendre que, a més d’acceptar la nostra petició, ens va aportar diferents materials didàctics per treballar a l’escola.

Enseñar cualquier actividad, a través de la propia realidad, siempre es más gratificante para los alumnos. Y por tanto, más próximo a un aprendizaje significativo (principio metodológico de la teoría constructivista). Además, podemos comprobar cómo, a veces, buscar ayuda para llevar adelante las actividades pensadas puede ser muy fructífero. en este caso, solicitamos la ayuda de un policía para que nos contara en que consistía su trabajo. i nos sorprendió que, además de aceptar nuestra petición, nos trajo diferentes materiales didácticos para trabajar en la escuela.

La sessió amb els infants va ser genial. Estaven encantats amb la idea que un guàrdia urbà (de veritat) ens visitara a l’escola. A l’hora d’explicar en què consistia el seu treball, tothom estava ben atent i a més, aprofitaren per resoldre xicotets dubtes que anaven sorgint (sempre respectant el torn de paraula, clar!). Després passarem a, quina possiblement va ser l’estona més fascinant per als alumnes, conèixer el seu vehicle. En aquest, vam tenir l’opció de pujar, escoltar com estaven en contacte amb altres guàrdies urbans pel “gualkie-talkie” i, inclòs, tocarem la sirena!

La sesión con los niños fue genial. Estaban encantados con la idea de que un policía (de verdad) nos visitara a la escuela. Al mismo tiempo que éste explicaba en qué consistía su trabajo, todos estaban muy atentos y además, aprovecharon para resolver pequeñas dudas que iban surgiendo (siempre respetando el turno de palabra, claro!). Después pasamos a, posiblemente el rato más emocionante para los alumnos, conocer su vehículo. En éste, tuvimos la opción de subir, escuchar como estaban en contacto con otros policías por el "gualkie-talkie" y, incluso, tocamos la sirena!

Per últim el guàrdia urbà ens va fer entrega d’un carnet que ens feia “policies oficials”.

Por último el policía nos hizo entrega de un carnet que nos hacía "policías oficiales".


Amb aquesta xicoteta aportació vull dir-vos que no tingueu cap dubte en sol·licitar l’ajuda dels demés. Utilitzeu tots els recursos que hi trobeu al vostre voltant i poden ser útils per al vostre dia a dia a classe. Qui sap, potser inclós us sorpreneu!

Con esta pequeña aportación quiero deciros que no tengáis ninguna duda en solicitar ayuda de los demás. Utilizar todos los recursos que tengais a vuestro alcance y puedan ser útilies para vuestro día a día en clase. ¿Quien sabe?, puede ser incluso os sorprendéis!


Moltíssimes gràcies a la policia d’Onil per la seua aportació i col·laboració. Gràcies a ells, vam poder conèixer en què consisteix ser un guàrdia urbà i segurament, molts alumnes dessitgen ser com vosaltres de majors!

Muchísimas gracias a la policía de Onil por su aportación y colaboración. Gracias a ellos, pudimos conocer en qué consistía ser un policía y seguramente, muchos alumnos deseen ser como vosotros de mayores!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada