diumenge, 5 de juny de 2011

Per una ensenyança en Valencià / Por una enseñanza en Valenciano

Si voleu que el Valencià continue sent un dret en la vostra educació, signeu en aquest enllaç:

Si queréis que el valenciano continúe siendo un derecho en vuestra educación, firmar en este enlace:


http://escolavalenciana.com/categorias/index/429

Penseu que cada llengua obri les portes a noves llengües i que una educació plurilingüe facilita entendre noves societats, cultures, formes de pensar... i ajudarà, per tant, als vostres infants a conformar millor la seua identitat.


Pensar que cada lengua abre puertas a nuevas lenguas y que una educación plurilingüe facilita entender nuevas sociedades, culturas, formas de pensar...y ayudará, por tanto, a vuestros niños a conformar mejor su identidad.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada