dimarts, 28 de juny de 2011

Jocs de memorització / Juegos de memorización

Quant en classe els infants han acabat una activitat i han de respectar el ritme dels seus companys, és interessant aprofitar aquest espai per reforçar la seua memòria. Com fer-ho? Hi ha diverses formes, però jo us vaig a presentar tres jocs motivadors on ells són els propis protagonistes ( ja que sabem que es troben encara en una etapa egocèntrica per a ells).
Aquest jocs ajudaran a aguditzar la memòria i seran l’inici per a començar a aprendre a escriure el seu nom, el dels companys... Cada vegada de manera més autònoma, amb menys reforços... i us adonareu que poden ser molt productius i a ells els agrada molt.

Cuando en clase los niños han terminado una actividad y tienen que respetar el ritmo de sus compañeros, es interesante aprovechar este espacio para reforzar su memoria. ¿Cómo hacerlo? Hay diversas formas, pero yo os voy a presentar tres juegos motivadores donde ellos son los propios protagonistas (teniendo en cuenta que se encuentran todavía en una etapa egocéntrica para ellos).

Estos juegos ayudaran a agudizar su memoria y serán el inicio para empezar a aprender a escribir su nombre, el de sus compañeros... y os daréis cuenta que pueden ser muy productivos y a ellos les gustará mucho.De qui és aquest nom? En aquest joc elaborarem un quadern amb el nom de cada alumnes de classe, deixant un espai per poder posar la imatge de qui es tracta (a la part superior), en un full tindrem per a dues persones. Per altra banda, haurem de tenir preparades les imatges de cada alumne. El joc es tracta de reconèixer el nom i saber de qui és.


¿De quién es este nombre? En este juego elaboramos un cuaderno con el nombre de cada alumno, dejando un espacio para poner la imagen de quién se trata (en la parte superior), en una hoja tendremos para dos personas. Por otro lado, tendremos que tener preparadas las imágenes de cada alumno. El juego trata de reconocer el nombre y saber de quién es.

Qui li segueix? Aquest es un joc on apareix primerament un nom en una cartolina. Aquest nom deuran buscar-lo en altra cartolina (aquesta tindra escric el nom que busquem a la part inferior i a la superior el nom i la foto d’altra persona) deuran continuar la seriació fins acabar totes i cada una de les cartolines. (Com veieu no sols es treballa la memòria, sinó altres conceptes com són l’inici de seriació en cadena trencable dels quals ens parlava Piaget...) A continuació us mostre una foto per a que ho vejau més clar.


¿Quién le sigue? Este es un juego dónde aparece, en primer lugar, un nombre en una cartulina. Este nombre deberá buscarlo en otra cartulina (esta tendrá escrito el nombre que buscamos en la parte inferior; en la parte superior el nombre y la foto de la otra persona). Tendrán que continuar la seriación hasta acabar todas y cada una de las cartulinas. (Como observáis no solo se trabaja la memoria, sino también otros conceptos como el inicio de seriación en cadena rompible de la cual nos hablaba Piaget...) A continuación os mostraré una foto para que lo veáis más claro.

Saps escriure el nom? Per a jugar en aquest joc tindrem preparades totes les lletres dels diversos noms dels companys de classe (algunes d’elles repetides baries voltes), i en cada cartolina la fotografia dels infants. Els alumnes jugaran a escriure el nom del company o companya de forma autònoma. Com encara són massa joves i estan començant, poden ajudar-se amb unes fotografies penjades en qualsevol racó de la classe amb els noms avall. (Mirar foto per tenir-ho més clar).

¿Sabes escribir el nombre? Para jugar con este juego tendremos preparadas todas las letras de los diversos nombres de los compañeros de clase (algunas de ellas repetidas en función de las veces que se repitan), y en cada cartulina la fotografía de un niño. Los alumnos jugarán a escribir el nombre del compañero o compañera de forma autónoma. Como todavía son demasiado jóvenes y están empezando, pueden ayudarse con unas fotografías colgadas en un rincón de clase con los nombres escritos en la parte inferior. (Mirar la foto para tenerlo más claro).


Es interessant tenir preparats els jocs i anar introduint-los a classe, a poc a poc, depenent el ritme de la classe. No obstant, solen funcionar molt bé i s'acaben introduint tots a finals del segon trimestre - inici del tercer (3 anys i en l'ordre en què estan escrits).


Es interesante tener preparadas los juegos e ir introduciéndolos en clase, poco a poco, dependiendo del ritmo del grupo-clase. No obstante, suelen funcionar muy bien y se terminan utilizando todos a final del segundo trimestre - inicio del tercero (en la edad de 3 años y en el orden que están escritos).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada