dimecres, 29 de juny de 2011

Seriació semàfor / seriaciones semáforos

Us adjunte diverses seriacions compostes per dues o més imatges per a explicar als xiquets i xiquetes les normes bàsiques de circulació viaria, en aquest cas basades únicament en com s'ha de creuar per un pas de vianants. Sempre atenent al semàfor...

Os adjunto diversas seriaciones compuestas por dos o más imágenes para explicar a los niños y niñas las normas básicas de circulación viaria, en este caso basadas únicamente en cómo se tiene que cruzar por un paso de cebra. Siempre atendiendo al semáforo...

Aquestes seriacions són de l'editorial edebé / Estas seriaciones son de la editorial edebé.

dimarts, 28 de juny de 2011

Jocs de memorització / Juegos de memorización

Quant en classe els infants han acabat una activitat i han de respectar el ritme dels seus companys, és interessant aprofitar aquest espai per reforçar la seua memòria. Com fer-ho? Hi ha diverses formes, però jo us vaig a presentar tres jocs motivadors on ells són els propis protagonistes ( ja que sabem que es troben encara en una etapa egocèntrica per a ells).
Aquest jocs ajudaran a aguditzar la memòria i seran l’inici per a començar a aprendre a escriure el seu nom, el dels companys... Cada vegada de manera més autònoma, amb menys reforços... i us adonareu que poden ser molt productius i a ells els agrada molt.

Cuando en clase los niños han terminado una actividad y tienen que respetar el ritmo de sus compañeros, es interesante aprovechar este espacio para reforzar su memoria. ¿Cómo hacerlo? Hay diversas formas, pero yo os voy a presentar tres juegos motivadores donde ellos son los propios protagonistas (teniendo en cuenta que se encuentran todavía en una etapa egocéntrica para ellos).

Estos juegos ayudaran a agudizar su memoria y serán el inicio para empezar a aprender a escribir su nombre, el de sus compañeros... y os daréis cuenta que pueden ser muy productivos y a ellos les gustará mucho.De qui és aquest nom? En aquest joc elaborarem un quadern amb el nom de cada alumnes de classe, deixant un espai per poder posar la imatge de qui es tracta (a la part superior), en un full tindrem per a dues persones. Per altra banda, haurem de tenir preparades les imatges de cada alumne. El joc es tracta de reconèixer el nom i saber de qui és.


¿De quién es este nombre? En este juego elaboramos un cuaderno con el nombre de cada alumno, dejando un espacio para poner la imagen de quién se trata (en la parte superior), en una hoja tendremos para dos personas. Por otro lado, tendremos que tener preparadas las imágenes de cada alumno. El juego trata de reconocer el nombre y saber de quién es.

Qui li segueix? Aquest es un joc on apareix primerament un nom en una cartolina. Aquest nom deuran buscar-lo en altra cartolina (aquesta tindra escric el nom que busquem a la part inferior i a la superior el nom i la foto d’altra persona) deuran continuar la seriació fins acabar totes i cada una de les cartolines. (Com veieu no sols es treballa la memòria, sinó altres conceptes com són l’inici de seriació en cadena trencable dels quals ens parlava Piaget...) A continuació us mostre una foto per a que ho vejau més clar.


¿Quién le sigue? Este es un juego dónde aparece, en primer lugar, un nombre en una cartulina. Este nombre deberá buscarlo en otra cartulina (esta tendrá escrito el nombre que buscamos en la parte inferior; en la parte superior el nombre y la foto de la otra persona). Tendrán que continuar la seriación hasta acabar todas y cada una de las cartulinas. (Como observáis no solo se trabaja la memoria, sino también otros conceptos como el inicio de seriación en cadena rompible de la cual nos hablaba Piaget...) A continuación os mostraré una foto para que lo veáis más claro.

Saps escriure el nom? Per a jugar en aquest joc tindrem preparades totes les lletres dels diversos noms dels companys de classe (algunes d’elles repetides baries voltes), i en cada cartolina la fotografia dels infants. Els alumnes jugaran a escriure el nom del company o companya de forma autònoma. Com encara són massa joves i estan començant, poden ajudar-se amb unes fotografies penjades en qualsevol racó de la classe amb els noms avall. (Mirar foto per tenir-ho més clar).

¿Sabes escribir el nombre? Para jugar con este juego tendremos preparadas todas las letras de los diversos nombres de los compañeros de clase (algunas de ellas repetidas en función de las veces que se repitan), y en cada cartulina la fotografía de un niño. Los alumnos jugarán a escribir el nombre del compañero o compañera de forma autónoma. Como todavía son demasiado jóvenes y están empezando, pueden ayudarse con unas fotografías colgadas en un rincón de clase con los nombres escritos en la parte inferior. (Mirar la foto para tenerlo más claro).


Es interessant tenir preparats els jocs i anar introduint-los a classe, a poc a poc, depenent el ritme de la classe. No obstant, solen funcionar molt bé i s'acaben introduint tots a finals del segon trimestre - inici del tercer (3 anys i en l'ordre en què estan escrits).


Es interesante tener preparadas los juegos e ir introduciéndolos en clase, poco a poco, dependiendo del ritmo del grupo-clase. No obstante, suelen funcionar muy bien y se terminan utilizando todos a final del segundo trimestre - inicio del tercero (en la edad de 3 años y en el orden que están escritos).

diumenge, 19 de juny de 2011

Maestra Infantil

Coneixeu la revista Maestra Infantil? Es tracta d’una revista destinada per a mestres de l’etapa infantil, on podem trobar diversos materials didàctics com bits d’intel·ligència, flashcards (amb anglès), contes, fitxes, etc. A més a més, també es publiquen aportacions de docents en actiu que conten les seus experiències en el dia a dia a classe, per exemple, projectes, unitats didàctiques, així com el resultat d’aquestes.


¿Conoces la revista Maestra Infantil? Se trata de una revista destinada para maestros de la etapa de infantil, donde podemos encontrar diversos materiales didácticos como bits de inteligencia, flashcards (en inglés), cuentos, fichas, etc. Además, también se publican aportaciones de docentes en activo que cuentan sus experiencias en el día a día de clase, por ejemplo, proyectos, unidades didácticas, así como el resultado de éstas.
Aquesta revista es publica mensualment amb un preu de 3’90 euros i la podeu trobar en qualsevol quiosc o llibreria. També, la mateixa editorial té revistes destinades a docents de primària, d’anglès, etc.


Esta revista se publica mensualmente con un precio de 3'90 euros y la podéis encontrar en cualquier quiosco o librería. También, la misma editorial tiene revistas destinadas a docentes de primaria, inglés, etc.
A mi, personalment, m’agrada molt perquè té molt material elaborat que és molt útil per a trobar noves idees, utilitzar-lo a classe o en els naus projectes i a més està ple de colorit i amb unes il·lustracions molt gracioses i divertides.


A mí, personalmente, me gusta mucho porqué tiene muchos materiales elaborados que son muy útiles para encontrar nuevas ideas, utilizarlos en clase o con los nuevos proyectos. Además está llena de colorido y con unas ilustraciones muy graciosas y divertidas.
Per altra banda, la revista ofereix la possibilitat de descarregar el material més ampliat (de projectes, unitats, etc) des de la següent adreça web: www.ediba.com (adreça de la revista). I tanmateix, mostra molts materials didàctics i recursos adaptats a les noves tecnologies, la qual cosa dinamitza molt l’activitat a classe i als alumes els hi agrada molt!


Por otro lado, la revista ofrece la posibilidad de descargar el material más ampliado (de proyectos, unidades, etc.) desde la siguiente dirección web: www.ediba.com (dirección de la revista). I al mismo tiempo, muestra una gran cantidad de materiales didácticos y recursos adaptados a las nuevas tecnologías, esto hace que la actividad sea más dinámica en clase ¡y a los alumnos les gusta mucho!
Es un recurs que per als que estem començant ens pot ajudar molt en l’elaboració de nous materials.
Espere que us agrade tant com a mi!Es un recurso que para los que estamos empezando nos puede ayudar mucho en la elaboración de nuevos materiales.

¡Espero que os guste tanto como a mí!

diumenge, 5 de juny de 2011

Per una ensenyança en Valencià / Por una enseñanza en Valenciano

Si voleu que el Valencià continue sent un dret en la vostra educació, signeu en aquest enllaç:

Si queréis que el valenciano continúe siendo un derecho en vuestra educación, firmar en este enlace:


http://escolavalenciana.com/categorias/index/429

Penseu que cada llengua obri les portes a noves llengües i que una educació plurilingüe facilita entendre noves societats, cultures, formes de pensar... i ajudarà, per tant, als vostres infants a conformar millor la seua identitat.


Pensar que cada lengua abre puertas a nuevas lenguas y que una educación plurilingüe facilita entender nuevas sociedades, culturas, formas de pensar...y ayudará, por tanto, a vuestros niños a conformar mejor su identidad.

dissabte, 4 de juny de 2011

Escola Mare de Dèu de la Salut, a Onil / Escuela Virgen de la salud, en Onil

Ja han acabat les pràctiques i ara es fa estrany no haver d’alçar-te cada mati per anar a l’escola i estar amb tots ells. Pareix que siguera ahir quan tot començava i estàvem tot el dia enclaustrades en la sala de professors per a fer l’anàlisi dels documents del centre...Després, a classe tot va passar ràpid, quasi sense adonar-nos...i ací estem, des de casa i amb la memòria entregada per agrair aquest tres mesos tan genials.


ya han terminado las prácticas y ahora se hace extraño no tener que levantarte cada mañana para ir a la escuela y estar con todos ellos. Parece que fuese ayer cuando todo empezaba y estábamos todo el día encerradas en la sala de profesores para hacer el análisis de los documentos del centro...Después, en clase todo pasó muy rápido, casi sin darnos cuenta...Y aquí estamos, desde casa y con la memoria entregada para agradecer tres meses tan geniales.

Agrair, primerament, a l’escola MARE DE DÈU DE LA SALUT a Onil. Per la seua acollida, per deixar-nos tot a l’abast i sempre amb facilitats, per deixar-nos utilitzar tots els materials del centre, per convidar-nos a conèixer altres nivells, altres formes de treball i metodologies diferents, per poder comptar amb vosaltres per resoldre dubtes, per ajudar-nos sempre, per acollir-nos com si fórem un mestre més i tractar-nos com a tal, per mostrar-nos el vostre esperit de grup, amb les vostres brometes i rialles...sou genials i em aprés moltíssim de vosaltres, gràcies!

Agradecer, primeramente, a la escuela MARE DE DÈU DE LA SALUT en Onil. Por su acogida, por dejarnos todo al alcance y siempre con facilidades, por dejarnos utilizar todos los materiales del centro, por invitarnos a conocer otros niveles, otras formas de trabajar y metodologías diferentes, por darnos la oportunidad de contar con vosotros cuando teníamos dudas, por ayudarnos siempre, por acogernos como si fuésemos un docente más y tratarnos como tal, por mostrarnos vuestro espíritu de grupo, con vuestras bromas y risas...Sois geniales y hemos aprendido mucho de vosotros, gracias!


Per altra banda, fer referència ara a una persona molt especial Carme, la meua mestra de pràctiques. Jo la qualificaria com una gran professional. M’ha ajudat en tot moment amb els seus consells, la seua experiència personal com a docent, la seua actitud davant la classe... Gràcies a ella ha sorgit en mi la necessitat de transmetre, d’ensenyar i sobre tot les ganes i la il·lusió. La veritat és que no puc tindre cap tipus de queixa sobre ella. He disfrutat moltíssim les pràctiques al seu costat. Sempre donant-me consells, ajudant-me en tot...gràcies!

Por otro lado, hacer referencia ahora a una persona muy especial Carme, mi maestra de prácticas. Yo la calificaría como una gran profesional. Me ha ayudado en todo momento con sus consejos, su experiencia personal como docente, con su actitud frente su clase... Gracias a ella, ha surgido en mi la necesidad de trasmitir, de enseñar y sobretodo las ganas e ilusión. La verdad es que no puedo tener ninguna tipo de queja sobre ella. He disfrutado muchísimo las prácticas a su lado. Siempre dándome consejos, ayudándome en todo...gracias!


Per últim fer referència al grup-classe, eixos xiquets i xiquetes tant genials, tant graciosos, tant especials, tant únics... gràcies!
Por último hacer referencia al grupo-clase, esos niños y niñas tan geniales, tan graciosos, tan especiales, tan únicos...gracias!


Si teniu l’oportunitat de fer les pràctiques allí (perquè treballar ara, sabem tots com esta la cosa...) us diré que és una bona opció, no us arrepentireu i veureu que no es tracta sols de treballar a classe, sinó que comporta molt més que això.
Si tenéis la oportunidad de hacer las practicas allí (porque trabajar ahora, ya sabemos todos como está la cosa...) os diré que es una buena opción, no os arrepentiréis y observareis que no solo se trabaja en clase, sino que comporta mucho más que eso.


De nau i per despedir-me, GRÀCIES!De nuevo y para despedirme, GRACIAS!

divendres, 3 de juny de 2011

Visita d'un guàrdia urbà / Visita de un policía

Ensenyar qualsevol activitat, a través de la pròpia realitat, sempre és més gratificant per als alumnes. I per tant, més pròxim a un aprenentatge significatiu (principi metodològic de la teoria constructivista). A més, podem comprovar com, a vegades, buscar ajuda per dur endavant les activitats pensades pot ser molt fructífer. En aquest cas, vam sol·licitar l’ajuda d’un guàrdia urbà per que ens contara en que consistia el seu treball. I ens va sorprendre que, a més d’acceptar la nostra petició, ens va aportar diferents materials didàctics per treballar a l’escola.

Enseñar cualquier actividad, a través de la propia realidad, siempre es más gratificante para los alumnos. Y por tanto, más próximo a un aprendizaje significativo (principio metodológico de la teoría constructivista). Además, podemos comprobar cómo, a veces, buscar ayuda para llevar adelante las actividades pensadas puede ser muy fructífero. en este caso, solicitamos la ayuda de un policía para que nos contara en que consistía su trabajo. i nos sorprendió que, además de aceptar nuestra petición, nos trajo diferentes materiales didácticos para trabajar en la escuela.

La sessió amb els infants va ser genial. Estaven encantats amb la idea que un guàrdia urbà (de veritat) ens visitara a l’escola. A l’hora d’explicar en què consistia el seu treball, tothom estava ben atent i a més, aprofitaren per resoldre xicotets dubtes que anaven sorgint (sempre respectant el torn de paraula, clar!). Després passarem a, quina possiblement va ser l’estona més fascinant per als alumnes, conèixer el seu vehicle. En aquest, vam tenir l’opció de pujar, escoltar com estaven en contacte amb altres guàrdies urbans pel “gualkie-talkie” i, inclòs, tocarem la sirena!

La sesión con los niños fue genial. Estaban encantados con la idea de que un policía (de verdad) nos visitara a la escuela. Al mismo tiempo que éste explicaba en qué consistía su trabajo, todos estaban muy atentos y además, aprovecharon para resolver pequeñas dudas que iban surgiendo (siempre respetando el turno de palabra, claro!). Después pasamos a, posiblemente el rato más emocionante para los alumnos, conocer su vehículo. En éste, tuvimos la opción de subir, escuchar como estaban en contacto con otros policías por el "gualkie-talkie" y, incluso, tocamos la sirena!

Per últim el guàrdia urbà ens va fer entrega d’un carnet que ens feia “policies oficials”.

Por último el policía nos hizo entrega de un carnet que nos hacía "policías oficiales".


Amb aquesta xicoteta aportació vull dir-vos que no tingueu cap dubte en sol·licitar l’ajuda dels demés. Utilitzeu tots els recursos que hi trobeu al vostre voltant i poden ser útils per al vostre dia a dia a classe. Qui sap, potser inclós us sorpreneu!

Con esta pequeña aportación quiero deciros que no tengáis ninguna duda en solicitar ayuda de los demás. Utilizar todos los recursos que tengais a vuestro alcance y puedan ser útilies para vuestro día a día en clase. ¿Quien sabe?, puede ser incluso os sorprendéis!


Moltíssimes gràcies a la policia d’Onil per la seua aportació i col·laboració. Gràcies a ells, vam poder conèixer en què consisteix ser un guàrdia urbà i segurament, molts alumnes dessitgen ser com vosaltres de majors!

Muchísimas gracias a la policía de Onil por su aportación y colaboración. Gracias a ellos, pudimos conocer en qué consistía ser un policía y seguramente, muchos alumnos deseen ser como vosotros de mayores!


dimecres, 1 de juny de 2011

Unitat didàctia : El carrer / La Calle.


Durant la meua estada en pràctiques, vaig dissenyar i dur a terme la unitat didàctica: el carrer. Aquesta va sorgir d’un conflicte entre els alumnes, perquè un d’ells havia descobert que el seu carrer tenia nom i els altres li discutien dient que ell vivia a Onil ( el nom del poble).

Durante mi estada en prácticas, diseñé y llevé a cabo la unidad didáctica: La calle. Ésta surgió de un conflicto entre alumnos, porqué uno de ellos había descubierto que su calle tenía nombre y el resto de compañeros le discutían diciendo que ellos vivían en Onil (el nombre del pueblo).
El primer que vaig fer va ser proposar als alumnes una eixida al barri més pròxim de l’escola i descobrir si era veritat que els carrers tenien nom. L’objectiu era que els propis infants observaren el seu voltant i descobriren, analitzaren i ells mateix donaren resposta al conflicte sorgit. Després a classe, comentarem allò descobert i ells mateix, van voler aprendre més respecte aquesta temàtica. Així que vaig preparar la següent unitat didàctica: Document.

Lo primero que hice fue proponer a los alumnos una salida al barrio más próximo de la escuela y descubrir si era verdad que las calles tenían nombres. El objetivo era que los propios niños y niñas observaran a su alrededor y descubrieran, analizaran y ellos mismos se dieran cuenta de la respuesta al conflicto surgido. Después en clase, comentamos lo que habíamos descubierto y ellos mismos, quisieron aprender más respecto a esta temática. Así que preparé la siguiente unidad didáctica. (Pulsar en la palabra Documento, más arriba).

(Per tenir una idea més global dels continguts que es tracten a la unitat, mirar el Quadre Globalitzador).

(Para tener una idea más global de los contenidos que se tratan en la unidad, mirar el cuadro globalizador. (Pulsar arriba en quadre globalitzador).

Una vegada l'hem finalitzat, puc dir que va anar tot molt bé i els alumnes, a més d'estar molt contents, van aconseguir els objectius sense cap dificultat.

Una vez la hemos finalizado, puedo decir que todo fue genial y los alumnos, además de estar muy contentos, consiguieron los objetivos propuestos sin dificultad alguna.
 Si algú esta interessat i vol el desenvolupament d'aquesta més especificat, amb activitats detallades i annexes, que deixe una entrada i veurem la forma de posar-nos en contacte.
Si alguien está interesado y quiere el desarrollo de ésta mas especificado, con actividades más detalladas y anexos, que deje una entrada y veremos la forma de ponernos en contacto.