dilluns, 4 d’abril de 2011

Què és una WQ? / ¿Qué es una WQ?

Fa uns dies, he realitzat un curs que impartia el departament de didàctica general i didàctiques especifiques, de la universitat d’Alacant. Aquest es tractava d’una aplicació que trobem a la web, la qual consisteix en elaborar materials didàctics per a que els alumnes aprenguen a través d’internet. Aquesta aplicació s’anomena Webquest.

Hace un tiempo, realicé un curso que impartía el departamento de didáctica general y didácticas específicas, de la Universidad de Alicante. Este curso, se trataba de una aplicación que encontramos en la web, ésta consiste en elaborar materiales didácticos para que los alumnos aprendan a través de internet. Esta aplicación se llama Webquest.

Una descripció d’aquesta aplicació podria ser: Recurs educatiu, en el qual els xiquets, de manera activa, aprenen nous continguts mitjançant investigacions que ells mateix protagonitzen. La ferramenta principal que necessiten per a treballar és internet. Totes les webquest presenten una estructura comuna: introducció, tasca, procés, avaluació, conclusió i orientacions per als docents. En conclusió es una mètode d’ensenyança-aprenentatge molt atractiu i motivador on els alumnes poden aprendre nous coneixements d’una forma lúdica i diferent dels mètodes tradicionals.

Una descripción de esta aplicación podría ser: Recurso educativo, donde los niños, de manera activa, aprenden nuevos contenidos mediante investigaciones que ellos mismos protagonizan. La herramienta principal que necesitan para trabajar es internet. Todas las WQ presentan una estructura común: introducción, trabajo, proceso, evaluación, conclusión y orientaciones para el docente. En conclusión, es una método de enseñanza-aprendizaje muy atractivo y motivador donde los alumnos pueden aprender nuevos conocimientos de una forma lúdica y diferente a los métodos tradicionales.


Ací us deixe un exemple i el resultat final de la webquest que he realitzat jo, junt a una companya Sandra Moreno.

Aquí os dejo un ejemplo y el resultado final de la webquest que realicé yo, junto con mi compañera Sandra Moreno.


Espere que us agrade.
Espero que os guste.