dilluns, 14 de març de 2011

Nuvols amb pluja / Nubes con lluvia

Aprofitant aquest dies de pluja, hem proposat als nostres alumnes fer un dibuix representant aquest fenomen atmosfèric. Però per fer-ho més divertit i significant els alumnes han dibuixat els núvols amb retoladors però els han pintat amb guix mullat.

Aprovechando estos días de lluvia, hemos propuesto a nuestros alumnos hacer un dibujo representando este fenómeno atmosférico. Pero para hacerlo más divertido y significante para ellos, los alumnos han dibujado las nubes con rotuladores y las han pintado con tiza mojada.

Un cop s’ha eixugat, amb l’ajuda d’un pinzell i pintura en tempera, hem fet les gotes d’aigua. Com? Amb el terra cobert de periòdics per no embrutar hem mullat el pinzell amb la tempera i sense posar-lo en el full hem esguitat moltes vegades per tenir l’efecte de la pluja i el resultat queda així:

Una vez esté seco, con la ayuda de un pincel y pintura de tempera, haremos las gotas de lluvia. ¿Cómo? Con el suelo cubierto de periódicos para no ensuciar, hemos mojado el pincel con la tempera y sin poner la hoja en el suelo, los niños y niñas han salpicado muchas veces la hoja para tener el efecto de la lluvia, y el resultado queda así:És una activitat que als alumnes els ha agradat molt i han quedat molt satisfets del resultat, a més a més, ha pogut observar com les gotes cauen cap al terra i al caure tenen una forma circular, però cada una d’una mida diferent!

Es una actividad que a los alumnos le ha gustado mucho y han quedado satisfechos del resultado, además, hemos podido observar que las gotas de agua caen hacia el suelo y al caer tiene una forma circular, ¡pero cada una de una medida diferente!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada