dilluns, 14 de març de 2011

Nuvols amb pluja / Nubes con lluvia

Aprofitant aquest dies de pluja, hem proposat als nostres alumnes fer un dibuix representant aquest fenomen atmosfèric. Però per fer-ho més divertit i significant els alumnes han dibuixat els núvols amb retoladors però els han pintat amb guix mullat.

Aprovechando estos días de lluvia, hemos propuesto a nuestros alumnos hacer un dibujo representando este fenómeno atmosférico. Pero para hacerlo más divertido y significante para ellos, los alumnos han dibujado las nubes con rotuladores y las han pintado con tiza mojada.

Un cop s’ha eixugat, amb l’ajuda d’un pinzell i pintura en tempera, hem fet les gotes d’aigua. Com? Amb el terra cobert de periòdics per no embrutar hem mullat el pinzell amb la tempera i sense posar-lo en el full hem esguitat moltes vegades per tenir l’efecte de la pluja i el resultat queda així:

Una vez esté seco, con la ayuda de un pincel y pintura de tempera, haremos las gotas de lluvia. ¿Cómo? Con el suelo cubierto de periódicos para no ensuciar, hemos mojado el pincel con la tempera y sin poner la hoja en el suelo, los niños y niñas han salpicado muchas veces la hoja para tener el efecto de la lluvia, y el resultado queda así:És una activitat que als alumnes els ha agradat molt i han quedat molt satisfets del resultat, a més a més, ha pogut observar com les gotes cauen cap al terra i al caure tenen una forma circular, però cada una d’una mida diferent!

Es una actividad que a los alumnos le ha gustado mucho y han quedado satisfechos del resultado, además, hemos podido observar que las gotas de agua caen hacia el suelo y al caer tiene una forma circular, ¡pero cada una de una medida diferente!

Aplicació Photopeach / Aplicación Photopeach

Photopeach és una aplicació informàtica que permet combinar text amb imatges a mode de presentació, on també pots afegir música.

Photopeach es una aplicación informática que permite combinar texto con imágenes a modo de presentación, donde también puedes añadir música.

És interessant per a educació perquè amb ella podem fer presentacions per a iniciar un projecte, com activitats de reforçament o qualsevol altra forma, ja que amb imaginació podem traure-li molt profit!
 
Es interesante para educación porqué con ella podemos hacer presentaciones para iniciar proyectos, hacer actividades de refuerzo o cualquier otra cosa, ya que con imaginación ¡podemos sacarle mucho partido!
Per a accedir a aquesta aplicació sols has de registrar-te en la web:
http://photopeach.com/home i seguir els passos indicats. (encara que està amb anglès és molt fàcil i lògic seguir el procediment).

Para acceder a esta aplicación solo tienes que registrarte en la web: http://photopeach.com/home y seguir los pasos indicados. (Aunque está en inglés, es muy fácil y lógico de seguir el procedimiento).

A continuació us deixe alguns exemples fets amb aquest programa:
A coninuación os dejo algunos ejemplos realizados con este programa:HIGIENE PERSONAL on PhotoPeach


CONEIXEM ELS MITJANS DE TRANSPORT! on PhotoPeachdiumenge, 13 de març de 2011

La lluna / La luna

Plou i fa sol / Llueve y hace sol

Sol, solet / Sol, solecito

Quan les oques van al camp / Cuando las ocas van al campo

Aplicació Hofmann / Aplciación Hofmann

Hofmann és un programa informàtic que permet dissenyar i generar de manera senzilla i intuïtiva un àlbum digital. Aquest permet, amb un poc d’imaginació, combinar imatges i text.

Hofmann es un programa informático que permite diseñar y generar de manera sencilla e intuitiva un álbum digital. Éste permite, con un poco de imaginación, combinar imágenes con texto.

Es un recurs interessant  per a utilitzar en educació ja que, amb ell podem fer presentacions d’imatges que podem mostrar com activitats de reforçament, per ensenyar fotografies en dies com el carnestoltes, el dia de la pau...o, inclòs d’una eixida extraescolar!

Es un recurso interesante para utilizar en educación ya que, con él podemos hacer presentaciones de imágenes que podemos mostrar como actividades de refuerzo, para enseñar fotografías en días como carnaval, el día de la paz...o, incluso de una salida extraescolar!

 Com podeu veure, les possibilitats són múltiples. Sols es necessari un poc d’organització, saber què volem dissenyar, amb quina intenció i una bona combinació d’imatges i text.

Como podéis observar, las posibilidades son múltiples. Solo es necesario un poco de organización, saber qué queremos diseñar, con qué intención y una buena combinación de imágenes y texto.

Per descarregar el programa simplement heu d’anar a l’adreça web: www.hofmann.es i seguir els passos que indica. No cal precisament enviar a impressió el document que elaboreu, sinó que el guardeu i l’obriu a classe amb l’ajuda d’una pissarra digital o un projector.
 
Para descargar el programa simplemente tenéis que ir a la dirección web: www.hofmann.es y seguir los pasos que indica. No es preciso enviar a imprimir el documento que realicéis, sino que lo guardéis y habráis en clase con la ayuda de una pizarra digital o un proyector.
Si voleu aprendre més sobre aquesta aplicació la universitat d’Alacant, en el departament de didàctica general i didàctica específica de la facultat d’educació s’imparteix un curs sobre aquesta aplicació. Per a més informació us deixe l’adreça on es presenta aquest curs: 
 http://eduticalbum.blogspot.com/

Si queréis aprender más sobre esta aplicación, la universidad de Alicante, en el departamento de didáctica y didácticas específicas de la facultad de educación imparte un curso sobre esta aplicación. Para más información os dejo la dirección donde se presenta dicho curso:
http://eduticalbum.blogspot.com/

dimarts, 1 de març de 2011

La Brujita Tapita

Fa temps que no escric cap entrada, avui us penje una cançó que estem treballant a classe i que als xiquets els agrada molt...

Hace tiempo que no escribo ninguna entrada, hoy os dejo una canción que estamos trabajando en clase y que a los niños les está gustando mucho...


Espere que us agrade!
¡Espero que os guste!