dimecres, 28 de desembre de 2011

Crea el teu conte / Crea tu cuento


Per avui, us deixe amb un enllaç que he trobat i que m’ha semblat molt interessant, original i molt productiu.
Es tracta d’una pàgina anomenada Cuentis, la qual és una empresa que es dedica a fer contes personalitzats. I no sols consta d’afegir una imatge com sol passar en altres contes, sinó que el podem escriure pràcticament nosaltres.

Para hoy, os dejo con un enlace que he encontrado y que me ha parecido muy interesante, original y muy productivo. se trata de una página que se llama Cuentis, la cual es de una empresa que se dedica a hacer cuentos personalizado. Y no solo consta de añadir una imagen como suele pasar con otros, sino que podemos escribir prácticamente nosotros.

És una aplicació molt senzilla que marca en roseta els llocs on pots escriure (el mateix programa ajuda a omplir amb consells o pel contrari dona opció a seguir la teua pròpia historia) i el preu oscil·la entre els  30 euros aproximadament (contant ja amb les despeses d’enviament).

Es una aplicación muy sencilla que marca en rosita los sitios donde se puede escribir (el mismo programa ayuda a rellenar las casillas o por el contrario, da opción a seguir tu propia historia) y el precio oscila entre los 30 euros aproximadamente (gastos de envío incluidos).

Us deixe unes possibles imatges per fer el conte i que, com veureu, són una passada!

Os dejo unas posibles imágenes para hacer el cuento y que, como veréis, ¡ son una pasada!


L'enllaç és el següent:
El enlace es el siguiente:


dissabte, 24 de desembre de 2011

Bon Nadal / Feliz Navidad


Ara si que si... ja testem al nadal! I des d’ací un desitge a tots i totes unes bones vacances per a descansar i estar en família, gaudint del nadal i per què no, d’alguna que altra festa amb els amics i amigues!

Ahora si que si...¡ya estamos en navidad! i desde aquí os deseo a todos y todas una buenas vacaciones para descansar y estar en familia, disfrutando de la navidad y por qué no, de alguna que otra fiesta con los amigos y amigas!BON NADAL  /  FELIZ NAVIDAD
I PROSPER ANY NOU  /  Y PROSPERO AÑO NUEVO

diumenge, 18 de desembre de 2011

Nadalenques / Villancicos

Ací us deixe una pàgina amb quasi totes les nadalenques més conegudes per a que aquests últims dies de clase, canteu i balleu molt per celebrar que ja estem al nadal!

Aquí os dejo una página con casi todos los villancicos más conocidos para que estos últimos días de clase, cantéis y bailéis mucho para celebrar que ¡ya estamos en navidad!dimarts, 13 de desembre de 2011

El circo de las mariposas


Endinsant-nos un poquet més en el tema de l’atenció a la diversitat a través del cooperativisme i centrant-nos, de nau, amb Pere Pujolas, aquest proposa una metodologia útil per a potenciar el treball en grup. La  qual desenvolupa valors com la tolerància, respecte,  cooperació, així com la mateixa participació de tots els membres del grup, amb la seua finalitat última de millorar la pràctica educativa d’aquells que participen en ella, tant d’alumnes com de professors.

Adentrándonos un poco más en el tema de la atención a la diversidad a través del cooperativismo y centrándonos, de nuevo, con Pere Pujolas. Éste propone una metodología útil para potenciar el trabajo en grupo. Esta metodología desarrolla valores como la tolerancia, el respeto, la cooperación, así como la participación por igual de todos los miembros del grupo, con su finalidad última de mejorar la práctica educativa de aquellos que participan en ella, tanto por parte de los alumnos, como de los profesores.

Per a que entengueu millor de que tracta, us deixe un vídeo com a metàfora, anomenat “El circo de las mariposas” on si l’analitzem podem veure clarament quin rol exerceix cada un i com s’atén a esta diversitat a través del treball en grup.

Para que entendais mejor de qué trata, os dejo un vídeo como metáfora, llamado "El circo de las mariposas" donde si lo analizamos podemos observar claramente que rol ejerce cada uno y cómo se atiende a la diversidad a través del trabajo en grupo.

Espere que reflexioneu al respecte i que ho apliqueu com a docents en el dia a dia!

¡Espero que reflexiones al respecto y que lo apliques en vuestra labor docente!

Per últim donar les gràcies a Kike Poveda. Per oferir-nos com a exemple del cooperativisme, aquest enllaç i per tant, la seua participació en aquest bloc!

Por último dar las gracias a Kike Poveda. Por ofrecernos como ejemplo del cooperativismo, este enlace y por tanto, ¡su participación en el blog!

dilluns, 12 de desembre de 2011

CartellsEndevinalles nadal / Adivinanzas navidad

Avui us deixe amb unes targetes de endevinalles que he preparat. Espere que us agraden!


Para hoy os dejo unas tarjetas de adivinanzas que he preparado. ¡Espero que os gusten!

Si les utilitzeu deixeu-me un comentari, si us plau, que em fa il·lusió!


Si las utilizais dejarme un comentario, por favor, ¡que me hace ilusión!

dissabte, 10 de desembre de 2011

Sigam Gansos! / ¡Seamos gansos!

Per avui, us deixe amb una gran reflexió que deuriem tenir present no tant sols com a docents, sino també com a persones. 

Para hoy, os dejo con una gran reflexión que deberíamos tener presentes no sólo como docentes, sino también como personas.

Primer us demanaria que mirareu aquest vídeo:
Primero os pediría que mirarais este vídeo:

I ara que ja l’heu vist, parlarem del treball cooperatiu. Què penseu d’aquest? 

L’autor Pere Pujolás, és un dels més involucrats en aquest tema i el qual, en el seu llibre “Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatòria” de l’editorial Aljibe, ens parla de la seua importància i de com dur-ho endavant a través de diverses pautes i estratègies que deuríem tindre en compte. 

Y ahora que ya lo habéis visto, hablemos del trabajo cooperativo. ¿Qué pensáis de éste?

El autor Pere Pujolás, es uno de los más involucrados en este tema y el cual, en su libro "Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria" de la editorial Aljibe, nos habla de su importancia y de como llevarlo a cabo a través de diversas pautas y estrategias que deberíamos tener en cuenta.

En el capítol II d’aquest llibre, nombra l’autor, que el treball cooperatiu és una estratègia bàsica a tindre en compte per atendre a la diversitat i està ,esta dins de la inclusió, objectiu bàsic en l’educació actual. 

En el capítulo II de este libro, nombra el autor, que el trabajo cooperativo es una estrategia básica a tener en cuenta para atender a la diversidad y ésta, esta dentro de la inclusión, medida básica en la educación actual.

Jonshon i Jonshon deien que per a que el treball cooperatiu siguera més productiu, deuríem tindre presents els següents punts: 

Que haja interdependència positiva, Una interacció cara a cara, Un compromís individual i una responsabilitat personal, a més d’utilitzar les habilitats interpersonals i fer una valoració regular i freqüent. 

Jonshon y Jonshon decían que para que el trabajo cooperativo fuera más productivo, deberíamos tener presentes los siguientes puntos:

Que haya una interdependencia positiva, una interacción cara a cara, un compromiso individual y una responsabilidad personal, además de utilizar las habilidades interpersonales y hacer una valoración regular y frecuente.


Però, Pujolas, n’afegeix dos més: 

Que els grups siguen heterogenis i que haja oportunitats iguals per a l’èxit. 

Pero, Pujolas, añade dos más:

Que los grupos sean heterogéneos y que haya oportunidades iguales para el éxito.

Però què és el treball cooperatiu? No l’hem de confondre amb treball en grup, sinó que va més enllà. Aquest té com a finalitat que tot el grup s’ajude mútuament per aconseguir els mateixos objectius la qual cosa fa que tothom, al finalitzar el treball entenga tot el procés del treball, així com el resultat final. 

Pero ¿Qué es el trabajo cooperativo? No lo hemos de confundir con el trabajo en grupo, sino que va más allá. Éste tiene como finalidad que todo el grupo se ayude mutuamente para conseguir los mismos objetivos lo que hace que todos, al finalizar el trabajo entienda todo el proceso de éste, así como el resultado final.


El treball cooperatiu deuria introduir-se ja des de l’educació infantil i els passos més importants que deurien seguir-se son: cohesionar el grup, treballar amb el grup com a recurs per a ensenyar i treballar amb equip com a contingut en si mateix a ensenyar. 

El trabajo cooperativo debería introducirse ya desde la educación infantil y los pasos más importantes que deberían seguirse son: Cohesionar el grupo, trabajar con el grupo como recurso para enseñar y trabajar en equipo como contenido en sí mismo a enseñar.

Si voleu saber més al respecte, us recomane que feu una ullada al llibre comentat anteriorment.

Si queréis saber más al respecto, os recomiendo que le deis un vistazo al libro comentado con anterioridad.


divendres, 9 de desembre de 2011

Cançons en Català / Canciones en catalán

Avui, a la ret social “Facebook” s’ha organitzat el III dia de la música en català i Jenifer Rico, ens ha proposat col·laborar amb aquesta petició, deixant cançons infantils d’aquesta llengua al bloc. I es per això, que a continuació us deixe una selecció d’aquelles que jo he trobat i conec. I tu, en coneixes més? Deixa’ns un comentari!

Hoy, en la red social "facebook" se ha organizado el III día de la música en catalán y Jenifer Rico, nos ha propuesto colaborar con esta petición, dejando canciones infantiles de esta lengua en el blog. Y es por eso que, a continuación os dejo una selección de aquellas que yo he encontrado y que conozco. Y tú, ¿Conoces más? ¡Déjanos un comentario!GRÀCIES JENNY PER VOLER PARTICIPAR EN AQUEST BLOC!
¡GRACIAS JENNY POR QUERER PARTICIPAR EN ESTE BLOG!


Receptes nadalenques / recetas navideñas


Receptes nadalenques per a fer a l’aula? ¿Recetas navideñas para hacer en el aula?

Sí, és possible. Avui us deixe algunes receptes que he trobat i que són tan fàcils de fer, que portant els materials a classe, podem dedicar un sessió a fer de cuiners i cuineres!

Sí, es posible. Hoy os dejo con algunas recetas que he encontrado y que son tan fáciles de hacer, que llevando los materiales a clase, podemos dedicar una sesión a ser ¡cocineros y cocineras!


Primera recepta / Primera receta:
Tan sols necessitem magdalenes comprades (o fetes per alguna mare si cal) a les quals anomenarem Cupcakes. Després, necessitarem sucre granulat i diferents llepolies per a la seua decoració. En aquest cas, s’ha utilitzat: M&M`s per als ulls, una taronja de gominola (partida per la mitat) per al nas, mores i regalis per a les orelles, M&M`s i regalis per fer la boca...ja veieu que no és res difícil, sols necessitem una bona imaginació!

Tan solo necesitamos magdalenas compradas (o hechas por alguna madre) a las cuales nombraremos Cupcakes. Después, necesitaremos azúcar granulado y diferentes chucherías para su decoración. En este caso se ha utilizado: M&M`s para los ojos, una naranja de gominola (partida por la mitad) para la nariz, moras y regaliz para las orejas, M&M`s y regaliz para la boca...Ya veis que no es nada difícil, solo necesitamos una buena imaginación!


Segona recepta / Segunda receta:Necessitem reganades de pa i crema de cacau. El procediment, untem la crema de cacau en el pa i després retallem (amb una plantilla de cartolina) la silueta d’unes petjades humanes (serien les de Santa Claus). I si volem fer que es vegen les petjades, sols hem d’ empolsegar, amb cacau, deixant la cartolina al plat.

Necesitamos rebanadas de pan y crema de cacao. El procedimiento, untamos la crema de cacao en el pan y después recortamos (con una plantilla de cartulina) la silueta de unas huellas (serían las de Santa claus). Y si queremos que se vean las pisadas, solo tenemos que espolvorear, con cacao, dejando la cartulina en el plato.Tercera recepta / tercera receta:Necessitem galetes salades, salami (retallat amb forma de capell), crema de formatge (en una pispa pastissera) uns granets de pebre i cogombrets (retallats a tiretes per al bigot). Ací, podeu també utilitzar altres materials i sobretot, la vostra imaginació.

Necesitamos galletas saladas, salami (cortado en forma de gorro), crema de queso (en una manga pastelera) unos granos de pimienta y pepinillos (cortados en tiras para el bigote). Aquí, podéis utilizar otros materiales y sobre todo, vuestra imaginación.


Quarta recepta / cuarta receta:


Necessitem pals de pa (podem utilitzar aquells que ja porten pipetes de xocolata), xocolate per a fondre de llet i blanc, fideus de xocolate o colors, coco ratllat, etc. (per adornar-ho).
Procediments, fonem el xocolate de fondre i mullem el pa, tot seguit i abans de que es refrede, mullarem amb els fideus o el coco per a decorar-lo. Després ho deixarem refredar i ja tindrem altra recepta nova!


Necesitamos palos de pan (podemos utilizar esos que ya llevan pepitas de chocolate), chocolate para fundir de leche y blanco, fideos de chocolate o colores, coco rallado, etc. (para adornarlos).
El procedimiento es fundir el chocolate y mojar el palo en él, seguidamente y sin que se nos enfrie, lo mojaremos con los fideos o coco para decorarlo. Después de enfriarse ¡ya tendremos otra receta nueva!


La informació l'he estret de la següent adreça web:
La información la he sacado de la siguiente dirección web:

dijous, 8 de desembre de 2011

ReisMags.cat


Coneixeu els reis mags? ¿ Conocéis a los reyes magos?


ReisMags.cat


Air em va agregar al twitter unes persones que s’han bolcat per donar a conèixer qui son el reis mags i tota la seua historia. Per a fer-ho possible, han creat una adreça web on explica dita tradició. Des de qui son, com enviar-los la carta per internet, la possibilitat d’un quart rei i molt més! Inclòs, ens explica qui es el tió del nadal i què era el pessebre.

Ayer me agregaron al twitter unas personas que se han volcado por dar a conocer quien son los reyes magos y toda su historia. Para hacerlo posible, han creado una dirección web donde se explica dicha tradición. Desde quienes son, como enviarles la carta por internet, la posibilidad de que hubiera un cuarto rey y ¡mucho más! Incluso, nos explica quién es tió de la navidad y que era el pesebre. 

Vaig estar fullejant-la i enseguida vaig pensar que havia de compartir-la amb vosaltres perquè des de l’educació li podem traure molt partit.

Estuve dándole un vistazo y enseguida pensé en que tenía que compartirla con vosotros porqué desde la educación le podemos sacar mucho partido.

L’única dificultat que trobe és que està en català i la gent que no enteneu us serà difícil entendre-la. Però hi ha traductors molt bons i sincerament, és molt interessant! I per a la gent que parla català dir-vos que aquest any podrem adreçar-nos als reis amb la nostra llengua que com, diuen els escriptors, els reis també la entenen! 

La única dificultad que le he encontrado es que está en catalán y la gente que no entendéis el idioma os será difícil entenderla. Pero hay traductores muy buenos y sinceramente, ¡es muy interesante!. Y para la gente que sí habla catalán deciros que este año podremos dirigirnos a los reyes con nuestra lengua, que como dicen los escritores, ¡ los reyes también entienden nuestra lengua!Exemple de carta als reis que trovem a la web (Entre moltes altres)
Ejemplo de carta para los reyes que encontramos en la web (entre muchas otras)dimecres, 7 de desembre de 2011

Cartes reis mags / Cartas reyes magos

Ací us deixe diferents formats per escriure la carta als reis mags, trovades totes en google.es (he fet una selecció de les que més m'han agradat a mi, però allà en trobareu moltissimes més).

Aquí os dejo diferentes formatos para escribir la carta de los reyes magos, encontradas todas en google.es (he hecho una selección de las que más me han gustado a mí, pero allí encontrareis muchísimas más).


Espere que us agraden!
¡Espero que os gusten!


Il·lustracions nadalenques / ilustraciones navideñas

Més il·lustracions nadalenques, esta volta de l'autora Susan Mitchell.

Más ilustraciones navideñas, esta vez de la autora Susan Mitchell.


diumenge, 4 de desembre de 2011

Contes interactius / cuentos interactivos


Per avui us deixe una pàgina de contes interactius, amb els quals els xiquets i xiquetes poden participar a través de preguntes que va fent la narradora o personatges del conte, que ajuden a poder continuar amb la història. 

Para hoy os dejo una página de cuentos interactivos, en los cuales los niños y niñas pueden participar a través de preguntas que va haciendo la narradora o personajes del cuento, que ayudan a poder continuar con la historia.

Accedeix als contes / accede a los cuentos

dissabte, 3 de desembre de 2011

Homenatge als professors / Homenaje a los professores


Com diu Gema García Tur en el seu facebook: " Que bonica professió tenim!"


Cómo dice Gema García Tur en su facebook: "¡que bonita profesión tenemos!"

divendres, 2 de desembre de 2011

Tic's nadalenques / Tic's navideñas

Us agrada treballar amb la pissarra digital a l’aula? Doncs si esteu tractant el tema del nadal i us apetix decorar un arbre, fer un betlem o crear una postal nadalenca, ací teniu diverses TIC’s molt divertides i entretingudes! 

¿Os gusta trabajar con la pizarra digital en el aula? Pues si estáis tratando el tema de la navidad y os apetece decorar un árbol, hacer un belén o crear una postal navideña, aquí tenéis diferentes TIC’s muy divertidas y entretenidas!


Crea tu propio belén


Crea una postal de navidad


Decora el árbol de navidadCrea un villancico


En coneixeu més? deixa'ns l'enllaç, t'ho agraïm!!!
¿Conoces más? déjanos el enlace, ¡te lo agradecemos!
dijous, 1 de desembre de 2011

Nova entrevista / nueva entrevista

Què us agradaria saber d'un mestre o mestra amb molt anys de professió? deixa'ns el teu comentari!


¿Qué te gustaría saber de un maestro o maestra con muchos años de profesión? ¡déjanos tu comentario!


Estrategias para escribir pensando

Si os preguntaran qué pautas seguirías para enseñar a vuestros alumnos a escribir un texto, por ejemplo, argumentativo, ¿Sabrías especificarlas correctamente?

Pues bien, hoy os dejo con un artículo que habla al respecto, de Monserrat Castelló. Publicado en Cuadernos de pedagogía en el año 92 (como veréis, las estrategias de aprendizaje no han variado mucho desde entonces y pueden utilizarse tal cual las nombra la autora).

Un breve resumen de lo que dice, sería el siguiente:

El tema de la escritura de un texto es complejo y aquellos, que no son expertos, escriben lo primero que se les ocurre, dejando este texto como texto final, sin planificar, sin revisar, etc. Y al final, aparecen problemas como la adherencia, la cohesión, faltas de ortografía, etc. 

¿Cómo lo hacen los expertos?

- Primero, planifican aquello que quieren mostrar (una primera lluvia de ideas, las ordenan,...)

- Segundo, someten el texto a un proceso de revisión continuo (hasta conseguir el texto final, que mucho se aleja de aquellas ideas previas).

Éste es el principal problema que no llevan a cabo los alumnos (como decía con anterioridad, ellos dejan como primer texto lo primero que les viene a la cabeza, sin organizar, ni planifica, etc. el texto). Y si no se les enseña, nunca llegaran a escribir un texto correctamente.

Dice la autora, que lo que interesa es que aprendan estrategias del uso del texto (Cómo, cuándo y cómo llevarlo a cabo) y para ello, propone una forma de enseñar a través de guías:

- Qué y para qué sirve planificación inicial.

- Cómo desarrollar esa planificación.

- Cómo modificar.

- Cómo reflexionar sobre lo escrito.

Para conseguir este proceso, Castelló, utiliza hojas para pensar...(los diversos anexos, en tablas, que encontramos en el artículo).


Es un artículo muy interesante que recomiendo a todos aquellos que os guste aprender más sobre la educación y más en concreto, sobre las estrategias de aprendizaje. El artículo os lo he dejado en Megauloap en la siguiente dirección:
El artículo llego a mis manos a través de la asignatura de psicología de la instrucción, en la licenciatura de psicopedagogía.

dimecres, 30 de novembre de 2011

Entrevista docente a Marina Moliner


PRESENTACIÓN


Me llamo: 
Marina Moliner.
Soy maestra especializada en: Educación primaria, trabajando como maestra de religión.
Llevo trabajando como maestra: 11 meses.
En el cole o escuela infantil: El balnquinal (Altea).
Con niños y niñas de: 10 a 12 años.


ENTREVISTA

¿Qué te llevo a estudiar y especializarte para trabajar como maestra/o?

Desde pequeña me ha gustado siempre hablar en público, enseñar y trasmitir conocimientos. Además, creo que para una sociedad funcione debe tener a gente preparada, con fuertes valores y con gran bagaje cultural.

¿Cómo fue tu primer contacto con la realidad escolar? ¿Fue de la misma manera que te los esperabas? 

La verdad es que mi llegada al centro fue caótica. Desde el centro no me esperaban, nadie les había dado la noticia, y no tenían ni horarios, ni grupo preparado, NADA. Fue un caos para mí, y algo decepcionante.
¿Te sentiste preparado/a y seguro/a para llevar a cabo tu función como docente? (Explicar por qué).

Sinceramente no. Iba perfidísima, me hablaban de reuniones y siglas que no entendía, al igual que llevé un lio con las programaciones. Pero la marcha del cole te amaestra y al final, te unes al grupo. ¡Con práctica y tiempo todo se consigue!
¿Qué metodología sigues y utilizas para llevar a cabo tu función, en tu día a día, en el cole? (No centrarte únicamente dentro del aula, sino a nivel general).

Pues yo no utilizo libros. Todos los niños siguen los temas a través de apuntes preparados por mí, o se los crean ellos con información que consiguen de internet (ya que vamos casi siempre al aula de informática). Hacemos muchas exposiciones, muchos trabajos en grupo… a los niños les cuesta adaptarse a esta metodología y creen que no aprenden nada cunado no han hecho los 20 ejercicios del libro…

Después de tratar con la realidad en las aulas, ¿Crees que la carrera de magisterio está bien enfocada para formarte como docente y ser competente, una vez te inicias en este trabajo? ¿Qué asignaturas te han servido más? ¿Qué estrategias, conocimientos u otros, has visto interesantes, en el día a día, y que crees que deberían impartiste como asignatura en la carrera?

La carrera de magisterio me decepcionó bastante. A lo mejor ya la idealizaban en el instituto, o me había hecho unas expectativas muy elevadas. La verdad es que ahora tengo la sensación de haber pasado por la carrera para realizar un mero trámite para ser maestra. Además, creo que en la universidad se plantea una escuela idealizada, alejada de la realidad, por lo que se convierte en una utopía.
En la escuela hay problemas, hay discusiones, hay niños con muchas dificultades de todo tipo y se intenta “esconder” en la universidad. No tenemos las clases amplias, ni el número reducido de alumnos que nos decían, ni nada de eso.
¿Cuáles de tus funciones como docente te provocan mayor dificultad? 

Las de programar y organizar. Eso es una tarea del docente que nadie ve y está ahí. Y siempre buscando vídeos, preparando fotocopias, es una tarea muy pesada, pero muy necesaria.


Y por último, ¿Qué consejo les darías a aquellos Maestros/as que están empezando a trabajar como docentes?

Hombre, yo acabo de entrar, como aquel que dice en este mundo, así que los consejos me los deberían de dar a mí. Lo que puedo decir es que ver la felicidad de tus alumnos, que te saludan cuando te ven, que te dicen lo guapa que vas (aunque lleves un chándal y una coleta) es suficiente motivación para dar cada día lo mejor de ti.

dimarts, 29 de novembre de 2011

Il·lustracions nadal / Ilustraciones navidad

Dues imatges més de la il·lustradora Marta Montaña, que porten com a temàtica el nadal. Gràcies Marta per compartir tot aquest material tant interessant!

Dos imágenes más de la ilustradora Marta Montaña, que tiene como temática la navidad. ¡gracias Marta por compartir todo este material tan interesante!Parlar de la mort a infantil / hablar de la muerte en infantil


Poesia Nadal / Poesia Navidad

Com que ara ve el nadal, us vaig deixant cosetes que vaig trobant per la web. Per avui, us deixe una poesia que he considerat important ja que no fa presencia del consumisme que trobem en aquesta època. I per tant, pot ser molt productiva treballar-la en educació infantil. Como ahora viene la navidad, os voy dejando cositas que voy encontrando por la web. Para hoy, os dejo una poesía que he considerado importante ya que no hace referencia al consumismo que encontramos en esta época. Y por tanto, puede ser muy productiva trabajarla en educación infantil.


Aquesta imatge l’he trobat en el bloc personal de Marta Montaña, il·lustradora de la imatge, on podeu trobar l’original i molts dels seus treballs en la següent adreça: 

Esta imagen la he encontrado en el blog personal de Marta Montaña, ilustradora de la imagen, donde podéis encontrar la original y muchos otros Trabajos, en la siguiente dirección: 

dilluns, 28 de novembre de 2011

Quasi estem al nadal! / ¡Casi estamos en navidad!

Com que estem a prop del nadal, per avui us deixe amb unes quantes idees per a treballar manualitats d’aquesta temàtica a l’aula. Espere que us agraden! Como estamos cerca de la navidad, para hoy os dejo con una cuantas ideas para trabajar manualidades de esta temática en el aula. ¡Espero que os gusten!